slide1

imageRUNNER C1533i

 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 33/33 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)

imageRUNNER ADVANCE DX 6800i Series

 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 70 หน้าต่อนาที

imageRUNNER ADVANCE DX C5800i Series

 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 70/70 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)

imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ / 617i

 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 71 หน้าต่อนาที

imageRUNNER ADVANCE DX C357i

 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 35/35 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)

imageRUNNER ADVANCE DX C5700i Series

 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 60/60 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)

imageRUNNER 2425

 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3 (ขาวดำ)
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 25 หน้าต่อนาที

imageRUNNER ADVANCE DX C7700i Series

 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 70/80 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)

imageRUNNER ADVANCE DX 6700i Series

 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 80 หน้าต่อนาที

  หมายเหตุ : ได้รับการรับรองฉลากเขียว เฉพาะรุ่น
  – imageRUNNER ADVANCE DX 6765i
  – imageRUNNER ADVANCE DX 6780i

imageRUNNER ADVANCE DX 4700i Series

 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 51 หน้าต่อนาที

  หมายเหตุ : ได้รับการรับรองฉลากเขียว เฉพาะรุ่น
  – imageRUNNER ADVANCE DX 4725i
  – imageRUNNER ADVANCE DX 4735i
  – imageRUNNER ADVANCE DX 4745i

imageRUNNER C3120

 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 20/20 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)

imageRUNNER 2600i Series

 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 45 หน้าต่อนาที

  หมายเหตุ : ได้รับการรับรองฉลากเขียว เฉพาะรุ่น
  – imageRUNNER 2625i

imageRUNNER 1643i/1643iF

 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 43 หน้าต่อนาที

imageRUNNER ADVANCE DX C3700i Series

 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 30/30 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
  หมายเหตุ : ได้รับการรับรองฉลากเขียว เฉพาะรุ่น
  – imageRUNNER ADVANCE DX C3720i
  – imageRUNNER ADVANCE DX C3730i

imageRUNNER ADVANCE 715iZ / 615i III

 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 71 หน้าต่อนาที

imageRUNNER ADVANCE 4500i III Series

 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 51 หน้าต่อนาที

imageRUNNER ADVANCE 6500i III Series

 • A3 Monochrome
 • Print speed up to 75 pages per minute

imageRUNNER ADVANCE C5500i III Series

 • A3 Colour
 • Print speed of up to 60/60 pages per minute (CL/BW)

imageRUNNER ADVANCE C7500i III Series

 • A3 Colour
 • Print speed of up to 70/80 pages per minute (CL/BW) media support

imageRUNNER ADVANCE C3500i III Series

 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 30/30 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)

imageRUNNER ADVANCE C356i III

 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 35/35 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)

imageRUNNER 2206N/2006N/2006 series

 • A3 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 22แผ่น ต่อนาที

imageRUNNER C3020

 • A3 สี
 • ความเร็วในการพิมพ์ 20/20 แผ่น ต่อนาที(สี/ขาวดำ)

imageRUNNER 2500W series

 • A3 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 45 แผ่น ต่อนาที

imageRUNNER 1435iF

 • A4 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์ 35 แผ่น ต่อนาที

imageRUNNER 1435

 • A4 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์ 35 แผ่น ต่อนาที

imageRUNNER C1325

 • A4 สี
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 25/25 แผ่น ต่อนาที(สี/ขาวดำ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น